Filipino Drama Scripts

These are sample drama scripts of Geopoet.

Isukli Ko Man Saiyo Ang Bulag na Pag-ibig Ko

Music Teaser

Amelia: /sobbing/ .... Malaya ka na, Rommel....puwede mo na akong iwanan... /sniffs/...
Rommel: /taka? Amelia... Bakit?... Hindi mo ba ako mahal?... Bakit ganyan na lamang ang pagtaboy mo sa akin?...
Amelia: /sobbing/... Rommel... Alam kong mahal mo si Jenny... kaya... binibigay ko na saiyo ang iyong kalayaan... makakaalis ka na...
Rommel: Amelia...
Amelia: /Shouts in pain/... Umalis ka na!...

Music Theme
Standard Intro
Music Bridge

Tacing:
/smiles/... Senyorita... Mataas na po ang araw... baka ho makasasama saiyo...
Amelia: /smiles/... Ikaw pala, Tacing... sige... ipasok mo na ako sa loob...
Tacing: Oho... eh Senyorita... tumawag nga ho pala si Rommel... humihingi po ng pera... kasi, kulang daw ho iyong allowance na ibinigay nyo sa kanya nung isang linggo... may mga project daw po siya sa eskuwela eh...
Amelia: O sige... tawagan mo ang bangko... gusto kong makausap ang Manager... para maipadala kaagad...
Tacing: Opo, Senyorita... /self/... Diyosko naman... masyado nang na-spoiled ni Senyorita ang alaga niyang ito... ewan ko ba... ewan ko...

Music Bridge

Rommel: /Happily/... Amelia... love... sorry... hindi kaagad ako nakauwi nung isang linggo... Alam mo na... maraming projects and aking inaayos eh...
Amelia: Kumusta ang pag-aaral mo, Rommel?... Baka nagloloko ka na...
Rommel: Love naman... hindi mangyayari yun... promise... magpapakatino na ako ngayon... papasahan ko lahat ng subject ko...
Amelia: /Smiles/... Dapat lang... graduating ka na ngayon, di ba?... kaya pagsikapan mong makatapos... saiyo rin ang pakinabang nyan...
Rommel: /Mangha/ A-anong sa akin lang?... Sa atin... Love... sa ating dalawa rin...
Amelia: /Smiles/... Salamat naman kung ganun... O, sige na... kumain na tayo.../Trans/... Tacing!.... Tacing!...
Tacing: /Atsom/... Senyorita?!... /Fading in/... Bakit ho?...
Amelia: Ihanda mo na ang mesa... kakain na kami ng Senyorito Rommel mo...
Tacing: Opo, Senyorita...
Rommel: Tacing... Ako na ang magtutulak ng wheelchair niya... sige na... ayusin mo na lang ang mesa...
Tacing: Opo, Senyorito...

Music Bridge
SFX: Telephone Rings

Tacing: Hello?... Sino po sila?...
Jenny: /Filtered/... Hello?... Si Rommel... puwede ko ba siyang makausap?...
Tacing: Ho?... Eh natutulog pa ho eh... napuyat kagabi...
Jenny: Puwede mo ba siyang gisingin?...Emergency lang kamo...
Tacing: /Hastily/... Ho?... Eh sandali lang ho... Ano ho nga pala ang pangalan nyo?...
Jenny: Sabihin mo sa kaniya... kaibigan niya kamo... dalian mo lang...
Tacing: Oho... sandali lang ho... tatawagan ko lang....

Music Bridge

Rommel: Amelia... kaibigan ko lang yun... wala kaming relasyon... hindi ko siya kasintahan..... Ano ka ba?... Nagdududa ka na ba sa akin?....
Amelia: /Firmly/... Gusto ko lang makaseguro, Rommel... Ayaw kong niloloko ako... nais kong huwag kang mag-alangan sa akin na magsabi ng totoo...
Rommel: /Lovingly/... Amelia... Ikaw ang mahal ko... Alam mo yan... hindi kita puwedeng ipagpalit sa kahit na sinong babae... dahil ikaw mismo ang nagpapaaral sa akin...
Amelia: /Sighs Deeply/... O, sige... naniniwala na ako... kailan ang balik mo sa Maynila?...
Rommel: Mamayang hapon pa.... gusto kong sanang ipasyal na muna kita sa kaibigan kong Doktor upang ipa-eksamin kita sa kanya...

Music Bridge

Doktor: Well pare... may konting pag-asa para siya makalakad... kailangan lang ay dadaan siya sa isang extensive at tedious therapy...
Rommel: So... she could possible walk?...
Doktor: Yeah... kaya ang rekomendasyon ko... therapy....
Rommel: /Happily/... Narinig mo yun, Amelia... puwede ka pang makalakad... so... anong kailangang gawin, Doktor?...
Doktor: Welll.... nasa kaniya ang kasunod, Rommel....
Amelia: /Sighs Deeply/... Hindi ko yata kaya ang ibig ninyong gagawin ko...
Rommel: Amelia... kaya mo... kailangan mo lang ang tiwala sa sarili...
Doktor: That’s right, Amelia... your physical problem can be done away only when you cooperate with the theraphy that I have recommended.... there’s no other choice but to do it... if you are interested to walk back...
Amelia: /Sighs?... titingnan ko... pero, hindi ako puwedeng mangako...
Rommel: /Happily/... Good... yan lang ang sagot na gusto kong marinig mula sa mga labi mo.... O, sige... aalis na kami, Dok.... Thank you very much...
Amelia: /Smiles/... Salamat po, Doktor....
Doktor: It’s okey, Amelia... you can come back anytime...
Amelia: Thank you...

Music Bridge

Amelia: /Galit/... Anong ibig mong sabihin sa pagdala mo sa akin sa Doktor?...
Rommel: /Mangha/ Amelia... Bakit?.... Ayaw mo bang gumaling ka?.... Gusto mo bang habangbuhay kang naririyan sa wheelchair mo?....
Amelia: /Firmly/....Oo... dahil gusto ko...
Rommel: Amelia?...
Amelia: /Tearfully/.... Dahil galit ako sa mundo... galit ako sa lahat ng mga pangyayaring ito sa aking buhay.... galit ako saiyo.... dahil ipinamumukha mo sa akin na ako ay isang inutil at walang silbi!...
Rommel: /Apologetically/... No... hindi yan ang nasa isip mo, Amelia... ang gusto ko ay gumaling ka... mag-enjoy sa buhay mo... hindi yung palagi ka lang naririto sa loob ng malaking bahay na ito... gusto kong maita rin kitang naglalakad... kasama ko...
Amelia: /Sobbing/... Rommel...
Rommel: /Apologetically/... I’m sorry, Amelia... hindi ko...
Amelia: Sige na... iwanan mo na muna ako, Rommel... gusto kong mapag-isa....

Music Bridge

Rommel: Aling Tacing... huwag nyo hong pababayaan si Amelia... babalik din ako sa linggong darating...
Tacing: Eh Senyorito... huwag ho kayong mag-aalala... hindi ko naman pinapabayaan si Senyorita Amelia eh...
Rommel: /Smiles/... Salamat... sige ho... aalis na ako...
Tacing: Sige ho, Senyorito...

SFX: Car starts and running then fades out

Tacing: Hay naku.... ang akala ko... hindi mahal ni Senyorito si Senyorita Amelia... kung sabagay... dating masaya naman talaga sila eh... kaya lang, nang madisgrasya si Senyorita.... naging malungkutin na dahil na rin sa pagkalumpo niya... /Sighs/.... Kung sabagay.... mayaman naman si Senyorita eh... kahit na anong gusto niya... magagawa niya... makapagtrabaho na nga...

Music Bridge

Amelia: /Calling/.... Tacing!... Tacing!...
Tacing: /Fading In/.. Senyorita... Bakit po?...
Amelia: Hindi pa ba dumating ang Senyorito mo?...
Tacing: /Smiles/... Hindi pa po... bakit ho?...
Amelia: /Worriedly/... A-ha?.... kuwan... pakitimpla mo nga ako ng gatas, Tacing...
Tacing: Oho, Senyorita.... sandali lang ho...
Amelia: Sige salamat..../Sighs Deeply/... /Self/... Bakit hindi dumarating si Rommel?... Saan siya nagpupupunta?.... B-baka si Jenny na naman na yun.../Sobs/... Rommel.... /Sobbing/.... Rommel....

Music Bridge

Tacing: Samahan ko kayo sa Doktor?... Bakit ho, Senyorita?....
Amelia: Tacing.... huwag ka nang maraming tanong.... basta magbihis ka at samahan mo ako...
Tacing: Sandali lang ho ako, Senyorita...
Amelia: Dalian mo lang... baka mahuli tayo sa appointment ko...
Tacing: /Atsom/ Opo, Senyorita...
Amelia: /Self/... Kailangang makalakad akong muli... paano kong masusubaybayan ang mga kalokohan ni Rommel.... nakakabuwelo siyang magloko...
Tacing: /Fading in/... Ayos na ho, Senyorita... tayo na po...
Amelia: Halika na, Tacing.... pakitulad mo na lang ang wheelchair ko....

Music Finale
Commercial Gap
Music Bridge

Amelia:
/Galit/ Bakit ngayon ka lang?... Isang linggo kitang hinintay... tinawagan kita sa apartment mo... pero, wala ka roon.... may nakapagsabi sa akin na kasama mo raw si Jenny... totoo ba ito?... ha?....
Rommel: /Suya/... So what?... wala naman kaming ginagawang masama ni Jenny eh... we are just friends... so what’s wrong with that?...
Amelia: What’s wrong with that?... Rommel... magdamag akong naghintay saiyo.... umasa akong darating ka... pero, nasaaan ka?...
Rommel: As I’ve already told you... may project lang kami ni Jenny na dapat naming asikasuhin... at wala kaming relasyon... don’t you believe me?...
Amelia: /Sighs Deeply/... Okey... pero... ito lang ang masasabi ko saiyo... kapag nalaman kong may relasyon ka sa kaniya.... puputulin ko ang allowance mo sa akin...
Rommel: /Mangha/... Amelia?... Bakit ba ayaw mo akong paniwalaan, ha?... Bakit?

Music Bridge

Amelia: Ikaw pala si Jenny.... maganda ka nga...
Jenny: A-Amelia?.... Ikaw ba si Amelia?....
Amelia: Oo, Ako nga... Ako ang asawa ni Rommel....
Jenny: Naku... tuloy po kayo... halikayo sa loob....
Amelia: Tacing...
Tacing: Po... ano po, Senyorita?...
Amelia: Itulak mo ang wheelchair ko... gusto kong makausap ng masinsinan si Jenny....
Tacing: Opo...
Amelia: Maganda pala ang bahay nyo...
Jenny: /Smiles/ Hindi naman ho.. dito kasi gustong pa-arkilahin ng Daddy ko kasi... malapit lang sa university... ano po ang gusto nyong inumin?...
Tacing: Gatas... gatas lang miss...
Amelia: No.. thank you na lang, Jenny...
Jenny: So, anong pag-uusapan natin?....
Amelia: Si Rommel... ano ang relasyon mo sa kaniya?...
Jenny: Isang matalik na kaibigan... no more, no less...
Amelia: Hanggang doon lang?...
Jenny: Yes....

Music Bridge

Rommel: Pumunta ka pala sa apartment ni Jenny...
Amelia: Oo... nakita ko siya... mabait siya at maganda... matanong nga kita... gaano mo siya kamahal?....
Rommel: Amelia... wala kaming relasyon... di ba sinabi ko naman yan saiyo...
Amelia: /Sighs Deeply/... Nakita ko ang pagmamalasakit niya saiyo... dedicated siya sa studies niya... ang so are you... so, I think... I will believe you...
Rommel: Amelia... Alam mo naman... simula lang ng kupkupin mo ako... ang lahat ay ginagawa ko para saiyo... para mapaligaya ka... kaya... huwag kang mag-aalala... susuklian ko ng kabutihan ang lahat na tulong na ginawa mosa para sa akin...
Amelia: Sige, Rommel... naniniwala na ako..../Calling/.... Tacing!...
Tacing: /Fading in/...Po!... Bakit ho?...
Amelia: Pakitulad naman ng wheelchair ko...
Rommel: Ako na...
Amelia: No... huwag na... si Tacing na lang... sige na, Tacing....
Tacing: Opo....

Music Bridge

Jenny: Kailan mo sasabihin sa kaniya ang katotohanan, Rommel?...
Rommel: Hindi pa niya dapat na malaman... hangga’t hindi siya magsisikap na makalakad... mananatili ang lihim nating ito...
Jenny: Rommel... ako na ang kinakabahan nito eh...
Rommel: Jenny... ikaw lang ang tanging pag-asa ako para magsikap siyang makalakad... kung wala ka... baka mas lalo akong mapariwara sa ibang walang kuwentang babae... alam mo yun, di ba?...
Jenny: Oo nga... pero...
Rommel: Jenny... sa huling pagkakataon... pagbigyan mo na ang kahilingan ko... kailangan lang talaga ang tulong mo sa bagay na ito... please...
Jenny: /Sighs/... Sige... ikaw ang bahala...

Music Bridge

Rommel: A-anong ibig sabihin nito, Amelia?... Bakit naririto nang lahat ng gamit ko sa labas?... Ha?... Amelia?...
Amelia: /Firmly/... Rommel... wala na tayong dapat pang pag-uusapan... nakita mo... puwede ka nang umalis...
Rommel: Amelia... Bakit?... Ano bang kasalanan ko?...
Amelia: Di ba mahal mo si Jenny?...
Rommel: Amelia...
Amelia: /Crying/.. Malaya ka na, Rommel... puwede mo na akong iwan... /Sniffs/...
Rommel: Pero bakit, Amelia?... Hindi mo na ba ako mahal?... Bakit ganyan na lamang ang pagtaboy mo sa akin?... Ha?...
Amelia: Alam kong hindi mo ako mahal, Rommel... Si Jenny talaga ang mahal mo at ayaw kong ako pa ang hahadlang sa kaligayahan mo...
Rommel: Pero, ikaw talaga ang mahal ko...
Amelia: /Galit/... Sinungaling!.... Paano mo mamahalin ang isang lumpong katulad ko... walang silbi... walang pakinabang...
Rommel: Amelia... hindi... may pakinabang ka... sa iyong kapwa... sa ibang nangangailangan saiyo... hindi mo ba alam yun?... Please... makinig ka sa akin
Amelia: /Sobbing/... Rommel... makakaalis ka na... iwanan mo na ako...
Rommel: Amelia...
Amelia: /Tearfully/.. Umalis ka na!...

Music Bridge

Rommel: Jenny... kailangan kong tulong mo... sumama ka sa akin... gusto kong ikaw mismo ang magpaliwanag kay Amelia...
Jenny: O, sige... puntahan natin siya...
Rommel: /Sadly/...Seguro bukas na lang tayo aalis... kailangan kong mamahinga...
Jenny: Ikaw ang bahala... sige... aalis na muna ako... may pupuntahan lang ako... dadaanan na lang kita dito...
Rommel: Sige...

Music Bridge

Amelia: Bakit ka naririto?...
Jenny: /Smiles/ Amelia... hindi ako pumunta rito bilang karibal ng pag-ibig mo kay Rommel... narito ako para ipaliliwanag ko saiyo ang tungkol sa aming dalawa...
Amelia: Hindi ko na kailangan pa ang paliwanag mo... nasaan si Rommel?...
Jenny: Hindi ko na siya sinama pa dito... pero, bago pa man siya umalis... ang sabi niya sa akin... mahal na mahal ka raw niya... at hinding-hindi niya makakalimutan ang mga tulong na ibinigay mo sa kaniya...
Amelia: Bakit?... Saan ba kayo pupunta?...
Jenny: Hindi kayo... Amelia... siya lang... hindi ako kasama...
Amelia: A-ha?... Bakit?... Di ba may relasyon kayong dalawa?... Bakit?... iniwan ka rin ba?...
Jenny: Amelia... totoong lahat na sinasabi ni Rommel saiyo... hindi kami magkasintahan... at wala kaming relasyon maliban sa....
Amelia: Maliban sa ano?...
Jenny: Pagiging magkapatid namin sa ina...
Amelia: A-ano?... Magkapatid kayong dalawa ni Rommel?...
Jenny: Oo... matagal ding inililihim naming dalawa ito... dahil ang gusto ni Rommel... magsikap kang makalakad... nais niyang paselosin ka... para magbago ang paningin mo sa buhay...
Amelia: Jenny?... Nasaan si Rommel?... Gusto ko siyang makausap... nasaan siya?...

Music Bridge

Amelia: /Shouting/... Rommel!... Rommellll...
Rommel: A-ha?... Si Amelia?... /Trans?... Amelia....
Amelia: /In tears, Fading in/... Rommel... nalaman kong magkapatid pala kayo ni Jenny...
Rommel: A-Amelia?... nakakalakad ka na?...
Amelia: /Happily in tears/... Oo, Rommel... Oo... d-dahil saiyo... matagal na akong nakakalakad at nagpapasalamat ako sa kaibigan mong doktor na siyang tumulong sa akin...
Rommel: Pero... hindi niya sinabi sa akin...
Amelia: Ako ang nagsabi sa kaniya na pansamantala muna niyang ilihim ito...
Rommel: /Happily/... Amelia... maligayang-maligaya ako para saiyo... p-pero...
Amelia: Sinabi na sa akin ni Jenny ang lahat...
Rommel: Amelia...
Amelia: /Tearfully/... I’m sorry... nagdudat ao saiyo... h-hindi ko alam eh... ang pinapa-iral ko sa aking sarili ay ang matinding pagdududa at pagseselos... nakalimutan ko na... mahal na mahal pala kita eh...
Rommel: /Smiles/ Naintindihan naman kita eh... kaya lang... hindi mo lang ako binigyan ng pagkakataong magpaliwanag...
Amelia: Rommel... please... huwag ka nang umalis... please...
Rommel: Okey... babalik ako sa bahay mo... pero... gusto kong sagutin mo ang isang pinakamahalagang katanungan ko...
Amelia: Sige... sasagutin ko... ano yun?...
Rommel: Will you marry me?...
Amelia: R-Rommel.... t-totoo ba ito?...
Rommel: Oo.... engineer na ako... puwede na kitang buhayin na hindi nakasalalay sa kayamanang iniwan saiyo ng mga magulang mo...
Amelia: Oo.. Rommel... Oo... pakakasal ako saiyo...
Everybody: /Shouting/.... YEHEEEEEYYYYYYY..... tuloy na ang kasalan...
Amelia: Rommel....
Rommel: Amelia... Oh Amelia... /Kissing/....

Music Finale

THE END

Repeke ng Puso Ko

Music Teaser

Annie: /masaya/.. Sino?... si Manny?... naku... kung alam nyo lang.... matagal nang nangliligaw sa akin yun... kaya lang, binasted ko dahil masyadong palikero eh... ayaw ko sa lalakeng sobra ang tiwala sa kanyang sarili...
Jane: Susss... nagsalita... eh ikaw nga itong sobra ang pride eh... ayaw mong umamin na may tama ka sa kanya... kaya lang... sobra kasi ang pakipot mo... kaya... hindi na itinuloy ang panliligaw saiyo nung tao...
Shara: Talaga?!... totoo ba yun, Annie?...
Annie: /sighs deeply/... Hay naku... yang si Jane... wala ka man lang maitago dyan... kahit kailan, yan ang pahamak sa ating magkakaibigan...
Jane: /smiles/ O, bakit?... totoo naman yung sinabi ko ah... kaya ka hindi na tinuluyan ni Manny dahil sobra ang pakipot mo.../smiles/...
Shara: /giggles/...O, baka mapikon yan... mawawalan tayo ng kaibigang madaldal...

EVERYBODY LAUGHS

Music Theme
Standard Intro
Music Bridge

Manny: Ano?... sinabi ni Annie yun?...
Bartolome: /smiles/... Alam mo kasi... nung minsan madaanan ko ang pag-uusap nila... narinig ko ang pangalan mo na pinag-uusapan nila... nilapitan ko... at dinig na dinig ko ang sinabi ni Annie...
Manny: /galit/ Hah!..ang akala niya in love talaga ako sa kanya?... /payabang/... Aba!, suwerte pa niya... dahil kung sinagot niya ako noon... para sana siyang kalbong gulong na nilaspag ko!...
Bartolome: Naku naman... ang tindi naman ang mga binitiwan mong salita laban sa kanya...
Manny: Bakit?... kaya ko namang paninindigan ang sinabi ko, di ba?...
Bartolome: /smiles/... Oo na... pero, pare... sa tingin ko talaga... may gusto nga saiyo si Annie... kasi hindi naman siya magsasabi ng ganun na lang kung wala siyang puwedeng pagbasehan eh... Hmmm... baka nga natotorpe ka kapag kaharap mo siya...
Manny: Ano?... aba pare... kilala mo ako... hindi ito basta natotorpe lalo na sa isang chicks..
Bartolome: Aber... tingnan nga natin.. kung talagang hindi ka torpe... ligawan mo siya...
Manny: Ano?.. pambihira ka naman, pare... hindi nga puwede eh... binasted na ako nun...
Bartolome: O di totoo yung sinabi niya... di ba?...
Manny: Naku pare... pinapagalit mo yata ako eh... ang sabi ko saiyo..
Bartolome: /smiles/... Pare... kilala kita... matagal na tayong magkaibigan...
Manny: /boldly insisting/... Pare... totoo yung sinabi ko... totoo talaga...

Music Bridge

Shara:
/giggles/... Oo, sinabi nga niya yan... bakit? Sino bang nagsumbong saiyo?
Manny: Wala... basta may nakapagsabi lang sa akin...
Jane: Ah, alam ko na kung sino...
Manny: Sino?...
Jane: Si Bartolome... yung kaibigan mong tsismoso...
Manny: /sighs deeply/... Oo na... pambihira naman oo... kung sino pa yung...
Shara: Yung ano?... sige na sabihin mo... yung ano?...
Manny: /sighs/... Wag na lang kaya... nakakahiya naman sainyo... basta pagsabihan nyo na lang yang kaibigan nyo na wag siyang magsasalita ng mga bagay na nakakasakit ng kalooban ng tao...
Shara: Bakit nasaktan ba ang kalooban mo?... ha?...
Manny: Hindi naman... kaya lang... sobra naman siya kung manlait...
Jane: /smiles/... Alam mo kasi... halata namang pareho kayong nagkakagustuhan sa isa’t isa eh... kaya lang... /spell/... p-r-i-d-e... kasi eh...
Shara: Anong...?
Jane: /cuts in/... Pride... yan ang namamahay pareho sa dalawang ito eh...
Manny: Hindi naman... kaya lang... masyado ring mapang-mata yang kaibigan nyo eh...
Shara: Eh ano naman ngayon?...
Jane: Baka gusto mo lang kasi magpatulong sa amin... di ba?
Manny: Eh kasi... talagang tinamaan ako ng lintik na pag-ibig na ito sa kaibigan nyo eh... puwede ba... tulungan nyo naman ako.... love ko talaga si Annie... kaya lang tinatarayan nya ako tuwing nag-uusap kami eh...
Shara: Ayunnnnn..... pumiyok din ang manok... eh di gayon na nga, Jane...
Jane: /smiles/... eh di paayo yan... siyempre... hindi naman tatakbo ang sasakyan kapag walang gasolina...
Manny: A-ha?...
Shara: O, ano na?... alam mo na yan...
Manny: Ang ano?... Sabihin nyo sa akin.. hindi ko ma-gets yung sinasabi nyo ...
Shara: Alam mo, Jane?... Talagang hindi ito makakapasa sa kaibigan natin... manhid eh...
Jane: Seguro nga, Shara... kasi... biruin mo... kanina pa tayo nakatayo dito... ni alukin tayong umupo sa malamig na lugar habang...
Manny: /cuts in/... Ah!... alam ko na... O, sige... halika kayo... maupo na muna tayo sa bench... kukuha lang ako...
Jane: Yannnnnn.... yan ang matagal ko nang sinasabi, Shara... mabait si Manny...
Shara: Matagal ko nang alam yan, Jane...
Manny: O, sige... iiwanan ko na muna kayo ha?... Sandali lang ako... /fades out/...

Comical Music Bridge

Manny: O, heto... may dala ako sainyo...
Jane: Ano yan?...
Manny: Sandwich at ice water.... bakit?...
Shara & Jane: (Mangha)... WHATTTTT????...
Manny: O, bakit?... Eh ito lang ang kaya ng bulsa ko... hindi pa kasi dumarating ang allowance ko eh... pasensiya na kayo nito... ngayon lang...
Jane: /murmuring/... Sandwich nga... pero ang panulak... ice water... naku...
Shara: /sighs deeply/... Hay naku... alam ko na kung bakit?...
Jane: Ang alin?...
Manny: Pambihira naman kayo... ngayon lang... pagdating ng allowance ko...
Shara: Okey... okey na... tutal... and ilalakad natin kay Annie... commensurate lang sa gasoline di ba?... kung 100 kilometers... eh di medyo malayo... Eh kung one kilometer... eh di one kilometer din...
Manny: A-anong ibig mong sabihin?...
Jane: Kami na lang ang nakakaalam nun... thank you na lang sa snacks na ito...
Shara: Mas mabuti pa... /fades out/...
Manny: /self/ A-anong ibig sabihin ng dalawang iyon?...

Music Bridge

Annie:
O, anong sinabi ko sainyo... mas makunat pa yun sa balat ng baka at kalabaw... mabuti nga... pina-snacks pa kayo ng sandwich at ice water....
Jane: /smiles/... Pero, naintindihan ko naman ang kalagayan nya... kasi naman... magsasaka lang ang mga magulang niya... kaya siya nag-aaral ng agrikultura dahil kulang nga ang kita...
Shara: Anong kulang.... Oy, para mas malaman mo... mas malaki ang kita ng isang magsasaka kapag nakarami ng ani... bakit yung uncle ko... tingnan mo... asensado...
Annie: Huwag nating pagtatalunan yan... sabihin nyo sa akin kung ano ang sinabi ng kumag na yun... sige na...
Shara: /smiles/... Hayun... interesado rin palang malaman ng lokang ito kung ano ang sinabi ng love niya...
Annie: Aba... anong love... hindi ah... gusto ko lang marinig ang pinagsasasabi nya tungkol sa akin... yun lang...
Shara: Wala naman... ang sabi niya... may gusto sana siya saiyo... kaya lang... manhid ka raw... hindi mo nararamdaman ang tunay na damdamin niya para saiyo...
Annie: /happily/... Talaga?... sinabi nya yun?...
Jane: O, tingnan mo, Shara... eh di biglang lumiwanag ang mukha nito....
Annie: Hoy... sainyo ko lang ipinapakita ito... pero sa kaniya... hindi...
Shara: Eh bakit kasi... hindi mo pa siya sagutin... gayong pareho naman kayo...
Jane: Siyanga... bakit pa?... ha?...
Annie: /worriedly/... Ang sabi ko naman sainyo... palikero yun eh...
Shara: Annie... kahit na anong klaseng lalake... puro mahilig sa chicks ang mga yan... pero, sa tingin ko naman kay Manny... hindi ah... mabait at puwedeng mapagkatiwalaan...

Music Bridge

Annie: Hoy, Bartolome.. puwede ba kitang makausap?...
Bartolome: Oy, Annie... ikaw pala... bakit?... Anong pag-uusapan natin?...
Annie: Ang tungkol kay Manny... yung kaibigan mo...
Bartolome: Kay Manny?... Naku... confidential... hindi puwedeng pag-usapan natin ang tungkol sa kaibigan ko... mahirap na... baka kung...
Annie: /cuts in?... Kahit na may libreng snacks?...
Bartolome: /happily/... A-ha?... Aba... iba na yan... kung ganyan ang pag-uusapan natin... eh di... ayos lang... saan?...
Annie: Hayun... snacks lang pala ang kailangan mo... O, halika na... dun tayo sa canteen... ako ang maglilibre saiyo ngayon... kararating lang ng allowance ko eh...
Bartolome: /happily/... Mabuti ka pa... ang sa akin... naku... ubos nang pambayad kaya naglalakad na lang ako papunta dito sa university... tutal... medyo malapit... at kung hindi naman ako naglakad... baka hindi mo ako inabangan at nakita...
Annie: Hay naku... ang dami mo pang satsat... halika na nga...
Bartolome: Sigeeee... yun lang naman eh...

Music Finale
Commercial Gap
Music Bridge

Bartolome: Oo pare... gustong-gusto ka niyang maka-usap... in fact, nilibre pa nya ako ng snacks kaninang hapon eh... kaya... puwede mo siyang puntahan ngayong gabi... sige na pare... kausapin mo na... baka...
Manny: Eh kasi pare... medyo nakakahiya eh...
Bartolome: Oh di inamin mo ring natotorpe ka nga kapag kaharap mo siya...
Manny: Hindi ah... aba, siya lang... matotorpe ako?...
Bartolome: Eh kung talagang hindi ka natotorpe kapag kaharap mo siya... bakit ayaw mo siyang puntahan ngayong gabi... aber?...
Manny: Ewan ko nga pare... kinakabahan ako eh...
Bartolome: Pare... siya mismo ang nagsabi sa akin na kailangang makausap ka niya...
Manny: /sighs/...O, sige... pero, samahan mo ako ha?...
Bartolome: Aba, ayos yan... sige... sasamahan kita... para naman makilala ko ang sister niyang mabait na mabait daw...
Manny: Sino?...
Bartolome: Si Anna... yung kakamba niya...
Manny: Ka-kambal?... May kakambal si Annie?...
Bartolome: Oo... bakit hindi mo ba siya nakikita?...
Manny: Hindi ko nga alam na may kakambal siya eh...

Music Bridge

Anna: Hello?... Good evening?... tuloy kayo... halika... tuloy...
Bartolome: Hi!... Ikaw ba si Anna?...
Anna: Ako nga... tuloy ka...
Bartolome: Salamat... /trans/ O, Manny... bakit hindi ka makahuma dyan?...
Manny: P-pare... segurado ka bang si Anna yan?...
Bartolome: Oo... bakit?... duda ka ba?...
Manny: Magkamukhang-magkamukha silang dalawa... p-parang hinating papaya...
Bartolome: Pare... yan ang tinatawag na siamese twin... loko... halika na... tuloy na tayo...
Anna: Sandali lang ha?... tatawagin ko lang si Annie... /fades out/...
Manny: Thank you.../trans/... Pare... p-parang nagkausap na kaming dalawa... pero, hindi ko segurado...
Annie: /fading in/... Hi!... /smiles/... Kumusta na kayo?... Good evening tome...
Anna: Good evening manny...

Comical Stinger

Manny: Alam mo, Annie... ikaw talaga ang mahal ko eh... kaya lang... nanghihina ang loob ko... kasi, mahirap lang kami...
Anna: /giggles/... Ikaw naman... bakit?... hindi naman tinitingnan kung anong klaseng kabuhayan meron ka... basta... mahal mo ang tao...
Manny: Kaya nga, Annie... eh p-pero... teka... nalilito ako... ikaw ba talaga si Annie?...
Anna: Oo... bakit?... Ayaw mong maniwala?...
Manny: Eh paano naman ako makaseseguro na ikaw nga?...
Anna: Heto.../kiss/...
Manny: Hmp... hhmp... ah....
Anna: O, ano... bakit ka napatulala dyan?...
Manny: I-ikaw nga ba?...
Anna: Ako nga... bakit?... nagdududa ka pa ba?... Si Annie ako... hindi si Anna...
Annie: O, ano ate... kumusta na siya?... ayos lang ba?...
Anna: Ha?... Eh kuwan... O, sige Manny... maiiwan na muna kita dyan ha?...O, sige.. ikaw na... may gagawin pa ako...
Manny: /teka/... A-anong?....
Annie: /smiles/... K-kumusta ang kuwentuhan ninyo ni Ate Anna?...
Manny: A-ate Anna?... Si Anna?... Siya ba yun?...
Annie: Oo, siya nga yun... bakit?...
Manny: K-kase... /self/... lokang babae yun... hinalikan ako...
Annie: O, bakit hindi ka na dyan makakilos?...
Manny: A-ha?... W-wala... wala naman... nakakalito naman kayo... hindi ko tuloy malaman kung sino sainyo si Anna at si Annie...
Annie: Alam mo... ang kaibahan lang namin ni Ate ay nasa aming mga daliri sa paa... O, tingnan mo itong paa ko... hindi pantay... ang sa kaniya halos pantay ang mga daliri ng mga paa nya...
Manny: Ganun ba?...

Music Bridge

Bartolome: O, ano pare... ayos ba?...
Manny: Pare... nalilito ako... hindi ko malaman kung sino sa kanila ang liligawan ko... parehong-pareho sila eh... kaya lang mas agresibo si Anna...
Bartolome: Aba pare... baka aagawin mo sa akin si Anna... hindi puwe yan...
Manny: /sighs/... /self/ Paano ba ito?... Tila si Anna yata ang gusto ko eh...
Bartolome: O, ano pare... dalaw ulit tayo sa kanila ha?...
Manny: Sige... ako pa...

Music Bridge

Annie: Alam mo, Ate... mas gusto ko si Bartolome ngayon... simple lang siya at palabiro... pero, si Manny... masyadong seryoso eh...
Anna: O sige.. alin ang saiyo?...
Annie: Si Bartolome na lang...
Anna: Okey... ako na ang bahala kay Manny... Mas gusto ko nga siya... at mahal ko na rin ang loko... dama ko ang tamis ng labi niya ng halikan nya ako eh...
Annie: What?... Hinalikan ka niya?...
Anna: Oo... bakit?... Ayaw mo naman sa kaniya, di ba?...
Annie: /crying/... /fades out/...
Anna: O, bakit?... ano bang nasabi ko sa kanya?...

Music Bridge

Manny: Pasensiya ka na, tome... si Anna talaga ang gusto ko eh... siya kasi ang first kiss ko eh...
Bartolome: Anong first kiss... eh ang dami mo nang girlfriend...
Manny: Ang ibig kong sabihin... siya yung unang babae na unang humalik sa akin...
Bartolome: Ano?...
Manny: Oo... hinalikan niya ako... bakit?... Masama ba yun?...
Bartolome: Pare naman... sa akin si Anna... Mahal ko siya eh...
Manny: Pare.. kahit ako nalilito sa kalagayan nating ito eh...

Music Bridge

Jane:
A ganun... nalilito kayo kung sino ang pipiliin nyo sa dalawa...
Shara: Well... ganito na lang ang gawin ninyo... kung sino ang unang hinalikan ng isa... siya yung dapat na kasintahan niya...
Bartolome: /comical cry/... Waaaaahhhh... naku naman... bakit naman ganyan ang usapan?...
Shara: Bakit?... Ayaw mo?... tutal pareho naman kayong may gusto sa magkapatid eh... so, ito lang ang paraan namin para malaman kung sino talaga ang may gusto sainyo...
Manny: /sighs/... Okey... kayo na nga ang bahala... pero, ako ... alam ko na kung sino talaga ang mahal ko...
Jane: Okey... kailan ang tagpuan?... kayo ang mag-set kung kailan...
Manny: P-pero, ano ang gagawin ninyo?...
Shara: Ang kondisyon ay ganito... kung sino ang gusto ninyo... siya ninyong lalapitan at bibigyan ng kiss... at kung siya na yun.. kayo na rin ang siyang bahalang magpasiya...
Manny: Ang ibig nyong sabihin.... hahalikan namin kung sino talaga ang gusto namin?... Paano kung magalit sila?...
Jane: Eh di problema na ninyo yan...

Music Bridge

Annie: /crying/... Ate... bakit mo naman ginawa yun sa kaniya?... Tuloy... nawalan nang gana yung taong manligaw sa akin...
Anna: Eh paano naman kasi... tulog ka ng pumunta rito... alangan namang iiwanan ko na lang siya... gayong ang akala niya.. ako na nga ikaw...
Annie: Eh bakit mo naman siya binasted nung gabing yun?...
Anna: Eh sa ayaw ko naman talaga sa kaniya eh.. ang nanliligaw sa akin ay si Bartolome... yung kaibigan niya...
Annie: /sniffs/.. Ate... tingnan mo tuloy... panay na lang gawa-gawa ako ng mga kuwento... gayong ikaw naman pala itong may kasalanan eh...
Anna: /sighs/... Sorry na... hayaan mo... sa pagbisita nila rito... ako na ang bahalang magpaliwanag sa kanila tungkol sa bagay na yan... sige na.. magpahinga ka na...

Music Bridge

Manny: A-ano?... Ikaw ang nambasted sa akin at hindi si Annie?...
Anna: Ako nga... hindi ko naman ibig sabihin na saktan kong damdamin mo eh... ang alam ko... patay na patay saiyo si Annie...
Manny: /smiles/ Ang igib mong sabihin ako talaga ang mahal ni Annie?...
Annie: /fades in/... Siyempre naman... si Ate Anna lang kasi ang gumawa ng paraan para magkausap tayo uli... medyo nalito rin ako sa pangyayari eh...
Manny: /smiles/... Wellll... hindi pala problem yun eh... /smiles/... So, totoo ba ang sinabi ni Anna?...
Annie: Na ano?...
Manny: Na mahal mo ako?...
Bartolome: Pambihira ka naman pare... nakita mo na ngang nakahawak na ang kamay niya sa kamay mo... magtatanong ka pa?...
Anna: Oo nga... /giggles/...
Manny: Nakakalito eh... sino ba talaga ang humalik sa akin?... Si Anna or si Annie?...
Bartolome: /laughs/... Pare... huwag mo nang tanungin yan.... sundin mo na lang kung ano ang repeke ng puso mo...

EVERYBODY LAUGHS

Music Finale


THE END